Biyolojiye gercekci yaklasimin tek adresi.

Arama Sonuçları..

Toplam 50 kayıt bulundu.

Elektromiyografi

İskelet kasları hareket ve iskeletin desteklenmesi işinin büyük çoğunluğunu yürütürler. Her kas demetler (fasiküller) halinde organize olmuş kas lifelerinden (kas hücrelerinden) oluşur Her bir kas lifi bir motor aksonun dalı tarafından sinirlendirilir. Normal koşullarda bir sinir aksiyon potansiyeli o motor nöron ve dalları tarafından uyarılan tüm kas liflerinin kasılmasına neden olur. Bir motor sinir ve uyardığı kas liflerinin tümüne birden "motor birim" adı...

http://www.biyologlar.com/elektromiyografi

Kan Basıncı ve tansiyon ölçülmesi ve Kan

Kan Basıncı Tansiyon Kalp döngüsü boyunca atardamarlardaki basınç değişkenlik gösterir. Kalp ventrikülleri kasılarak kanı arter sistemine pompalar ve daha sonra gevşeyerek bir sonraki pompalamada gönderecekleri kan ile dolarlar. Arterlere doğru meydana gelen bu kesintili kan akımı, arter sisteminden kılcal damarlara doğru sürekli bir kan akışı ile dengelenir. Kalp kanı atardamarlara pompaladığında, kalbin bir sonraki kasılmasına kadar yavaşça azalan ani bir...

http://www.biyologlar.com/kan-basinci-ve-tansiyon-olculmesi-ve-kan

RADYASYON KİRLİLİĞİ

Radyasyon bazı maddelerin yaydığı ışınlardan meydana gelir. Radyasyon ışınları alfa, beta, gama gibi ışınlardır. Bu ışınlardan gama bütün vücuda zarar verirken, alfa ışınları derinin dış yüzeyine etki eder. Beta ışınları ise deri ve deri altı dokusuna zarar verir. Duyu organlarımızla radyasyonu algılamamız mümkün değildir. Bunun için radyasyon ölçen özel cihazlar geliştirilmiştir. Ozon tabakası radyasyondan korunmak için çok önemlidir. ...

http://www.biyologlar.com/radyasyon-kirliligi

ANTİBİYOTİK KULLANIMINDA GENEL PRENSİPLER

Antibiyotikler tedavide en çok kullanılan ve kullanımında en çok hata yapılan bir ilaç grubudur. İnsan vücudunun her organında enfeksiyon gelişebileceğinden her daldaki hekimin antibiyotik kullanımını iyi bilmesi gerekir. Antibiyotiklere direnç gelişimi ve tedaviye yeni antibiyotiklerin girmesi gibi nedenlerle de bilgilerin devamlı yenilenmesi zorunludur. Antibiyotik kullanımında dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle sıralayabiliriz.1. Antibiyotik kullanma...

http://www.biyologlar.com/antibiyotik-kullaniminda-genel-prensipler

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Emisyon Ölçümü) | TÜRKAK

Emisyon (Baca Gazı) Ölçümü Ağır Metal ölçüm ve analizleri (Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mn, Hg, Ni, Ag, Tl, Zn) HCl (klor) ölçüm ve analizi HF (flor) ölçüm ve analizi Bacagazı (emisyon) ölçümü (CO, CO₂, O₂, SO₂, NOx, NO, NO₂) Bacada partikül madde (toz) ölçümü Uçucu organik bileşikler (VOC) ve buhar tayini Amonyak Ölçüm ve Analizi (NH₃) Formaldehit Ölçüm ve Analizi (CH₂O) Sülfürik Asit Ölçüm ve Analizi (H₂SO₄) Siyanür Ölçüm ve...

http://www.biyologlar.com/cevre-olcum-ve-analizleri-emisyon-olcumu-turkak

Nükleer Silahlardan Korunma ve İlk Yardım

Nükleer silahlar, yüzlerce kilo ağırlığında konvasiyonel patlayıcı içerir. Patlamalar tek bir büyük patlama veya küçük patlamalar şeklinde olabilir. Nükleer silahlar, aynı anda bir çok etki yapan, çok geniş alana yayılabilen ve radyolojik etkilere sahip silahlardır. Nükleer silahların etkileri çarpma, termal radyasyon, yüksek ısı, elektromanyetik dalga etkileri ve radyoaktif serpintidir. Çarpma etkisi insanları, yıkılan binaların enkazı altında bırakarak ya...

http://www.biyologlar.com/nukleer-silahlardan-korunma-ve-ilk-yardim

TIBBİ BİTKİLERİN ETKİLERİ VE KULLANIMLARI

ADAÇAYI (SALVİA OFFİCİNALİS) Taşıdığı uçucu yağdan dolayı antibakteriyel,antifungal ve antiviral etkilidir.Antiseptik etkisinden de dolayı dişeti, boğaz ve damak iltihaplanmalarına karşı etkilidir.Çayı dişeti ve ağıziçi rahatsızlıklarında da gargara şeklinde kullanılır. Östrojenik özelliğinden dolayı hormon düzenleyici olarak (ağrılı düzensiz adet şikayetlerinde) menopozda, terleme ve ateş basmasında kullanılır.Ayrıca kuvvet verici ve uyarıcı...

http://www.biyologlar.com/tibbi-bitkilerin-etkileri-ve-kullanimlari

Sularda Bulanıklığın belirlenmesi

Işık girişinin engellendiği sular bulanık olarak tanımlanır. Özellikle içme suyu temini için yapılan arıtmada, bulanıklık büyük öneme sahiptir. Bu parametre estetik yönden olduğu kadar, ince kolloidal parçaçıklarda adsorplanmış patojen organizmaların bulunmasından dolayı, sağlık bakımından da önemlidir. Bulanıklığın (türbitide) ölçümünde standart yöntem, Jackson Candle türbidimetresi ile ölçümdür. Bulanık su, özel yapılı, düz dipli ölçüm...

http://www.biyologlar.com/sularda-bulanikligin-belirlenmesi

TRANSGENİK BİTKİLER (GDO) 'İN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Transgenik bitkiler ya da diğer bir ifadeyle Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)'ın insan sağlığı üzerine olası etkilerini allerjik, antibiyotik dayanıklılık, yabancı DNA'nın yenmesi, karnabahar mozaik virüsü ve gıda kalitesi açısından incelemek mümkündür. Transgenik Bitkilerin Olası Allerji Etkileri. Belirli gıdalara karşı allerjisi bulunan bireyler, herhangi bir ürünü satın aldıklarında bunun içeriğini inceleyerek allerjik reaksiyona sebep olan...

http://www.biyologlar.com/transgenik-bitkiler-gdo-in-insan-sagligina-etkileri

TRANSGENİK BİTKİLERDEKİ RİSKLER VE ENDİŞELER

Dünya’da en yaygın olarak ticari üretime geçmiş olan bazı transgenik bitkilere ( mısır, pamuk soya ve kanola) Bacillus thuringiensis bakterisinden izole edilen Bt endotoksin geni ve Streptomyceses hygroscopicus bakterisinden izole edilen bar geni transfer edilmiştir. Bt geni bitkilere aktarıldığında bazı böceklere toksik olan bir protein üreterek bitkileri böceklere dayanıklı hale getirmektedir. Bar geni ise aktarıldığı bitkiyi bazı herbisitlere (ot öldürücülere)...

http://www.biyologlar.com/transgenik-bitkilerdeki-riskler-ve-endiseler

Elektromiyografi Deneyi

İskelet kasları hareket ve iskeletin desteklenmesi işinin büyük çoğunluğunu yürütürler. Her kas demetler (fasiküller) halinde organize olmuş kas lifelerinden (kas hücrelerinden) oluşur (Şekil-1). Her bir kas lifi bir motor aksonun dalı tarafından sinirlendirilir. Normal koşullarda bir sinir aksiyon potansiyeli o motor nöron ve dalları tarafından uyarılan tüm kas liflerinin kasılmasına neden olur. Bir motor sinir ve uyardığı kas liflerinin tümüne birden "motor...

http://www.biyologlar.com/elektromiyografi-deneyi

Biyokimya Labaratuvarında Kullanılan Malzemeler

1. Tüpler - Deney tüpleri - Santrifuj tüpleri - Folin-wu tüpü 2. Beher ( beherglas ) 3. Erlen ( erlenmayer ) 4. Kadeh 5. Ölçü silindirleri ( mezür ) 6. Huniler 7. Kapsüller 8. Baget 9. Balon 10. Ölçü balonları ( balon joje ) 11. Piset 12. Pipet - Volümetrik pipet ( büllü pipet ) - Dereceli ( taksimatlı ) pipet - Mikropipetler - Otomatik pipetler 13. Büret 14. Bek 15. İspirto lambası 16. Havan 17. Maşa 18. Süpor ( port-tüp ) 19. Fırça 20. Spatül...

http://www.biyologlar.com/biyokimya-labaratuvarinda-kullanilan-malzemeler

Hücre Yüzeyinde Etki Gösteren Hormonlar

1 - Hipotalamik Hormonlar Hipotalamustan salgılanan düzenleyici faktörler büyüklük ve kimyasal yapı bakımından birbirlerinden farklıdır. Bu hormonların hepsinde de karboksil ucu bloke edilmiştir. Hepsi hipotalamusta sentezlendikten sonra hipotalamo-hipofizer portal dolaşımla hipofize gelirler. Bu hormonların yarı ömürleri birkaç saniye kadardır. Bu gruptaki hormonlar kontrol ettikleri hipofizer hormonlarla birlikte aşağıda incelenmiştir. 2 - Hipofiz Hormonları -...

http://www.biyologlar.com/hucre-yuzeyinde-etki-gosteren-hormonlar

CRISPR Genetik Aracı Musküler Distrofili Farelerin İyileştirilmesine Yardımcı Oldu

CRISPR Genetik Aracı Musküler Distrofili Farelerin İyileştirilmesine Yardımcı Oldu

CRISPR olarak bilinen yeni genetik düzenleme yöntemi bir ilke daha imza attı: bilim insanları bu yöntemi kullanarak fareler üzerinde ciddi bir kas hastalığını iyileştirmeyi başardılar. Science dergisinde yayınlanan üç farklı makaleye göre, bilim insanları CRISPR yöntemini kullanarak farelerde Duchenne musküler distrofi (DMD) hastalığına neden olan genin hatalı bölümünü kesip çıkarmayı başardılar ve böylece farelerin vazgeçilmez bir kas proteinini üretmesini...

http://www.biyologlar.com/crispr-genetik-araci-muskuler-distrofili-farelerin-iyilestirilmesine-yardimci-oldu

İnsanlarda gen akışı

Gen akışı, insanlarda da gözlemlenmiştir. Örneğin, ABD’de gen akışı, yakın geçmişte bir araya getirilen beyaz Avrupa popülasyonu ile siyah Batı Afrika popülasyonu arasında gözlemlenmiştir. Sıtmanınyaygın olduğu Batı Afrika’da, Duffy antijeni (İng: duffy antigen) hastalığa karşı direnç sağlar ve bu alel, bu nedenle tüm Batı Afrika nüfusunda mevcut bulunur. Bunun aksine Avrupalılar, sıtma buralarda hemen hemen görülmediği için, Fya ya da Fyb...

http://www.biyologlar.com/insanlarda-gen-akisi

BİYOKİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN CAM MALZEMELER

1. Tüpler - Deney tüpleri 41. Sahli hemometresi - Santrifuj tüpleri 42. Termometre - Folin-wu tüpü 43. pH-metre 2. Beher ( beherglas ) 44. Santrifuj 3. Erlen ( erlenmayer ) 45. Spektrofotometre 4. Kadeh 46. Elektroforez 5. Ölçü silindirleri ( mezür ) 47. Otoanalizörler 6. Huniler 7. Kapsüller 8. Baget 9. Balon 10. Ölçü balonları ( balon joje ) 11. Piset 12. Pipet - Volümetrik pipet ( büllü pipet ) - Dereceli ( taksimatlı ) pipet - Mikropipetler - Otomatik...

http://www.biyologlar.com/biyokimya-laboratuvarinda-kullanilan-cam-malzemeler

Yüksek lisans yapmanın şartları nelerdir?

Üniversitelere ait enstütüler belli dönemlerde YÖK aracılığıyla yüksek lisans alımı için kontenjan ilanı vermektedir. Türkiye’de yüksek lisans yapabilmeniz için sadece dört yıllık fakülte mezunu olmanız yeterli değildir. Yüksek lisansa müracaat edebilmeniz üniversite tarafından belirlenen kriterlere sahip olmanız gereklidir. Bu kriterler üniversiteden üniversiteye göre değişiklik gösterebilir. Genellikle “ÜDS / KPDS” dil sınavlarından hatırıo...

http://www.biyologlar.com/yuksek-lisans-yapmanin-sartlari-nelerdir

Mikrobiyoloji Vize Sınav Soruları Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü

1)Organik maddelere ihtiyaç göstermeyen mikroorganizmalara ne ad verilir? a)kemoototrof b )heterotrof c)ototrof d)kemoheterotrof e)fotoototrof 2)Isıyı seven ve yüksek derecede ısıda üreyebilen bakteriler aşağıdaki,lerden hangisidir? a)mezofil bakteriler b )p s i krofil bakteriler c)fakültatif bakteriler d)aerofil bakteriler e) termofil bakreiler 3)Hangisi buyyona agar eklemekle elde edilen basit besiyeridir? a)lugol b )jeloz c)nükleus d) primer e)kolitsin 4)Aşağıdakilerden...

http://www.biyologlar.com/mikrobiyoloji-vize-sinav-sorulari-ankara-universitesi-biyoloji-bolumu

Biyokimya Final Soruları Ankara Üniversitersi

1) 2000ppm 250 ml glukoz çözeltisi nasıl hazırlanır? ( glukozun MA:150) 2) 0.1N 1 lt H2 so4 çözeltisi hazırlayınız.( d: 1.84, %98 H:1 O:16 S:32) 3)%3 lük 200ml K2SO+ çözeltisi nasıl hazırlanır ( K:39, S:32, O:16) 4) Bir çözeltinin hidrojen iyonu konsantrasyonuna ....pH... denir ve biri ....elektrometrik... diğeri .... klorimetrik... olmak üzere iki şekilde ölçülür. 5) Optik bakımdan aktiflik gösteren maddelerin spesifik çevirme derecelerini ölçen alete.......

http://www.biyologlar.com/biyokimya-final-sorulari-ankara-universitersi

Genetik Markerlar

Gelecekte artacağı tahmin edilen nüfusun besin ihtiyacını karşılamak için temel besin maddelerinin üretimlerinin artırılması gerekmektedir. Bu durumda üretimi arttırmanın en iyi yolu bitki ıslahıdır. Ancak birçok bitki türünde genetik varyasyonun daralması nedeniyle gerekli varyasyon tescilli çeşitlerden, yerel çeşitlerden ve yabani akrabalardan sağlanarak, uygun genlerin geliştirilmiş tekniklerle kültür çeşitlerine aktarılması gerekmektedir. Belirlenen bu...

http://www.biyologlar.com/genetik-markerlar

Türkiye’de İlaç Sektörü Büyüyecek

Türkiye’de İlaç Sektörü Büyüyecek

Son 5 yılın en fazla büyüyen firması Bilim ilaç, yaptığı sürdürülebilir gelecek çalışmaları ile çevreye ve gelecek nesillere saygıya dikkat çekiyor. En büyük hedeflerinin sağlıklı büyümek olduğunu belirten Bilim İlaç Genel Müdürü Dr. Erhan Baş, Medical Tribune’ün sorularını yanıtladı.   MT: Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 1960 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdim. Boğaziçi Üniversitesi'nde biyomedikal...

http://www.biyologlar.com/turkiyede-ilac-sektoru-buyuyecek

“Gayri Safi Milli Mutluluk” Ölçen Organik Ülke, Butan

“Gayri Safi Milli Mutluluk” Ölçen Organik Ülke, Butan

Butan, önümüzdeki on yıl içerisinde tamamen organik gıda üreten dünyadaki ilk ülke olmayı hedefliyor.Güney Asya ülkesi Butan’da “Gayrisafi Milli Mutluluk Programı”nın bir parçası olarak, hükümet ve muhalefet, kimyasal gübre ve ilaçların kullanımını tamamen durdurmak için birlikte çalışıyor.Tarım ve Orman Bakanı Lyonpo Yeshey Dorji ve eski Tarım ve Orman Bakanı, şu anki muhalefet partisi lideri Pema Gyamtsho’nun açıklamalarına göre, ülkeyi kimyasal...

http://www.biyologlar.com/gayri-safi-milli-mutluluk-olcen-organik-ulke-butan

Standart sapma

Bir listedeki sayılar arasındaki çeşitliliği ölçen bir değerdir. Varyansın karekökü olarak bilinir.

http://www.biyologlar.com/standart-sapma

Alzheimer Hastalığından Sorumlu İki Protein : Amiloid ve Tau

Alzheimer Hastalığından Sorumlu İki Protein : Amiloid ve Tau

Araştırmacılar yıllardır iki anormal proteinin, tau ve amiloid betanın; beyinde nasıl biriktiğini ve sonucunda Azheimer hastalığına sebebiyet verecek olan hasarı nasıl oluşturduğunu araştırmaya devam ediyor.

http://www.biyologlar.com/alzheimer-hastaligindan-sorumlu-iki-protein-amiloid-ve-tau

Vücuttaki oksijen seviyesini <b class=red>ölçen</b> elektronik deri üretildi

Vücuttaki oksijen seviyesini ölçen elektronik deri üretildi

Japonya’da vücuttaki oksijen seviyesini ölçebilen elektronik deri üretildi. E-deri, ameliyat anında iç organların oksijensizlikten çökmesini önleyecek.

http://www.biyologlar.com/vucuttaki-oksijen-seviyesini-olcen-elektronik-deri-uretildi

2015’e Damgasını Vuran Türk Bilim İnsanları

2015’e Damgasını Vuran Türk Bilim İnsanları

2015 ‘e Türk bilim insanları damgasını vurdu. 2015 yılında ilk kez bir Türk bilim insanı Nobel Kimya Ödülü’ne layık görüldü. Bilim alanında aldığımız bu nobel yurtdışında Türkiye’yi temsil ettiğinden büyük önem taşıyor.

http://www.biyologlar.com/2015e-damgasini-vuran-turk-bilim-insanlari

Şişen Engerek Nasıl Bir Canlıdır ?

Şişen Engerek Nasıl Bir Canlıdır ?

Yaygın Adı: Şişen engerekBilimsel Adı: Bitis arietansAlt familya: ViperinaeFamilya: Viperidae (engerekgiller)Alt takım: Serpentes (yılanlar)Takım: Squamata (pullu sürüngenler)Boyutları: 90 cm’den 1.8 m’ye kadar Fiziksel Özellikleri: Geniş başlı ve yuvarlak burunlu, oldukça yapılı bir vücut; pulları karına çıkıntılı; rengi değişiklik gösterir; çoğu koyu gri; büyük, krem rengi kenarlı nişanlar veya arka aşağısında “U” şeklinde işaretler olan...

http://www.biyologlar.com/sisen-engerek-nasil-bir-canlidir-

Küresel Isınma Beklenenden Daha Hızlı Artacak

Küresel Isınma Beklenenden Daha Hızlı Artacak

Küresel ısınma daha önce düşünülenden daha hızlı artacak. Sebebi ise; doğal olarak salınan sera gazlarının emisyonlarının artması ve aynı zamanda bu gazlar üzerinde olan sıcaklık etkisi.

http://www.biyologlar.com/kuresel-isinma-beklenenden-daha-hizli-artacak

Asperger sendromu

Asperger sendromu

Asperger sendromu (AS) ya da Asperger bozukluğu, sosyal etkileşimde zorluklar ve sınırlı, stereotipik ilgi ve etkinliklerle tanımlanan otistik spektrum bozukluklarından (OSB) biridir.

http://www.biyologlar.com/asperger-sendromu

Maymunlar neden konuşamıyor? Konuşabilselerdi onları nasıl duyardık?

Maymunlar neden konuşamıyor? Konuşabilselerdi onları nasıl duyardık?

'Science Advances' dergisinde yayınlanan bir araştırmada, insan konuşmasının esas olarak beynin geçirdiği benzersiz evrimden ve yapısından kaynaklandığı,

http://www.biyologlar.com/maymunlar-neden-konusamiyor-konusabilselerdi-onlari-nasil-duyardik

Kalp krizi riski kan testiyle belirleniyor

Kalp krizi riski kan testiyle belirleniyor

Basit bir kan testi olan ve kalp kası hasar görünce ortaya çıkan troponin proteinini ölçen testle, sağlıklı kişilerin kalp krizi geçirme riski de belirlenebiliyor.

http://www.biyologlar.com/kalp-krizi-riski-kan-testiyle-belirleniyor

Genetik ve Çevre, Beynin Dil Aktivitesini Eşit Düzeyde Etkiliyor

Genetik ve Çevre, Beynin Dil Aktivitesini Eşit Düzeyde Etkiliyor

Osaka University’den bilim insanlarının öncülüğünde gerçekleştirilen, tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin üzerinde yapılan yeni bir çalışmada, beynin sol ön lobundaki dil ile ilişkili beyin aktivitelerinin üzerindeki, genetik ve çevre etkisi incelendi.

http://www.biyologlar.com/genetik-ve-cevre-beynin-dil-aktivitesini-esit-duzeyde-etkiliyor

Williams Sendromu ve Nöropsikolojik Profili

Williams Sendromu ve Nöropsikolojik Profili

Williams sendromu yüz özellikleri, bağ dokusu anormallikleri, kalp damar anomalileri, kendine özgü bir kişilik ve hafif ila orta derecede zekâ geriliği veya öğrenme güçlükleri ile karakterize karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Sendroma, elastin genini de içeren 7. kromozomun uzun kolundaki 26. genin submikroskopik hemizyoz bir delesyonu neden olur.

http://www.biyologlar.com/williams-sendromu-ve-noropsikolojik-profili

Hava Kirliliği Meme Kanserini Tetikliyor

Hava Kirliliği Meme Kanserini Tetikliyor

Havada asılı kalan partiküllerin memenin yoğunluğunu artırdığı ve meme kanserini tetiklediği ortaya çıktı. Sonuçları Breast Cancer Research adlı dergide yayımlanan araştırma ABD’deki Florida Üniversitesi’nden bilim adamları tarafından yapıldı.

http://www.biyologlar.com/hava-kirliligi-meme-kanserini-tetikliyor

Google Verily Project Baseline ile Kansere Çare Arayacak

Google Verily Project Baseline ile Kansere Çare Arayacak

Google Verily Project Baseline ile 10 bin kişinin verilerini inceleyerek kanser gibi ölümcül hastalıkların ilk belirtilerini saptamak için uğraşıyor.

http://www.biyologlar.com/google-verily-project-baseline-ile-kansere-care-arayacak

Sudan Karaya İlk Çıkanlar Sanılandan Fazla Çeşitlilikte Olabilir

Sudan Karaya İlk Çıkanlar Sanılandan Fazla Çeşitlilikte Olabilir

“Dış görünüşü yılan gibi ama iç yapısı balık gibi.” Görsel temsilidir. Kaynak: readtiger.com

http://www.biyologlar.com/sudan-karaya-ilk-cikanlar-sanilandan-fazla-cesitlilikte-olabilir

Kuş yumurtalarının şekilleri neden bu kadar farklı?

Kuş yumurtalarının şekilleri neden bu kadar farklı?

Bir çulluğun yumurtasının şekli damlaya, bir baykuşunki golf topuna ve bir sinek kuşununki ise şekere benzer. Yeni araştırma sayesinden artık bilim insanlarının bu çarpıcı çeşitlilik için ikna edici bir açıklaması var:

http://www.biyologlar.com/kus-yumurtalarinin-sekilleri-neden-bu-kadar-farkli

Genetik mühendislik ile ‘Gen düzeltme’ işlemi ilk kez insan vücudunda denendi

Genetik mühendislik ile ‘Gen düzeltme’ işlemi ilk kez insan vücudunda denendi

Gen mühendisliği ve genetik mühendislik ilk kez tedavi amaçlı olarak insan vücudunda uygulandı. Başarılı şekilde tamamlanan tedavinin sonuçları merakla bekleniyor.

http://www.biyologlar.com/genetik-muhendislik-ile-gen-duzeltme-islemi-ilk-kez-insan-vucudunda-denendi

Bitkilerde Su Kullanım Seviyesini Ölçen Giyilebilir Sensör Tasarlandı

Bitkilerde Su Kullanım Seviyesini Ölçen Giyilebilir Sensör Tasarlandı

Iowa Eyalet Üniversitesi’nden bitkibilimci (botanikçi) Patrick Schnable ve çalışma arkadaşları tarafından düşük maliyetli, kolay üretilebilir ve bant şeklinde yapıştırılabilen grafen tabanlı bir biyosensör üretildi. Görsel: Liang Dong/Iowa State University

http://www.biyologlar.com/bitkilerde-su-kullanim-seviyesini-olcen-giyilebilir-sensor-tasarlandi

Beyin Taramaları, Ödül Ve Cezaların Gençler Üzerinde Neden İşe Yaramadığını Gösteriyor

Beyin Taramaları, Ödül Ve Cezaların Gençler Üzerinde Neden İşe Yaramadığını Gösteriyor

Ebeveynler ve öğretmenler, önemli olduğunu düşündüğünüz şeye odaklanmanın neredeyse imkânsız olduğunun acı bir şekilde farkındadırlar. Credit: paffy / Shutterstock

http://www.biyologlar.com/beyin-taramalari-odul-ve-cezalarin-gencler-uzerinde-neden-ise-yaramadigini-gosteriyor

 Kan testiyle vücut saatinizi öğrenin !

Kan testiyle vücut saatinizi öğrenin !

Amerika'nın Northwestern Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucu vücudun biyolojik saatinin kaç olduğunu yaklaşık bir buçuk saatte ölçen bir kan testi bulundu.

http://www.biyologlar.com/kan-testiyle-vucut-saatinizi-ogrenin-


debimetre

Bir borudan akan sıvı veya gaz halindeki akışkanın hacim veya kütle cinsinden verdisini kontrol eden, ölçen veya düzenleyen cihaz.

http://www.biyologlar.com/debimetre

eğim ölçer

Bir yüzey, düzlem, yol veya cihazın yatay düzleme oranla eğimini ölçen araç, klinometre.

http://www.biyologlar.com/egim-olcer

mareograf

Gel-git miktarını ölçen alettir.

http://www.biyologlar.com/mareograf

Absorpsiyometre

Kimya analizlerinde  gazların  sıvılar  tarafından soğurulmasını ölçen alet.

http://www.biyologlar.com/absorpsiyometre

lizimetre

Buharlaşma sonucu su kaybı oranını ölçen alet.

http://www.biyologlar.com/lizimetre

Anemometre

Rüzgar hızını ölçen alet.

http://www.biyologlar.com/anemometre

Basıölçer

- Buharın veya herhangi bir gazın bulunduğu kabın yüzeyine yaptığı basıncı belirleyen alet, manometre. - Akışkanların basıncını ölçen araç.

http://www.biyologlar.com/basiolcer

Biyometre

Küçük organizmalar tarafından çıkarılan CO2 yi ölçen alet.

http://www.biyologlar.com/biyometre

 
3WTURK CMS v6.0