HIV ELİSA Testleri İlişki Sonrası Ne Zaman Yapılmalı

Şüpheli cinsel ilişki sonrası, HIV testi yaptırmak isteyen okurlarımız HIV ELİSA testlerini ne zaman yaptırmaları gerektiğine dair Tahlil.com’a sıkça soru soruyorlar.HIV tanısında ELİSA testleri en sık kullanılan yöntem olmakla birlikte, ilave bazı testler de tanıda yardımcıdır.Burada bilinmesi gereken, HIV ELİSA testlerinin taramada ilk yapılacak testler olduğudurELİSA testi pozitif çıkan hastalara ise, kesin tanı için Western Blot ve PCR gibi testler yapılmaktadır.
HIV Testleri Ne Zaman Yapılmalı?
AİDS yani HIV enfeksiyonu yönünden tarama ve tanı amacıyla başvurulan ilk test ELISA testidir. HIV bulaşmış kişilerde ortaya çıkan ve  virusa karşı oluşan spesifik ANTİ-HIV antikorlarının ELISA tekniği ile araştırılmaktadır.  Hastalığa yakalanılmış ise  Anti-HIV antikorlarını sentezlemesi için belirli bir süre gereklidir.Bu nedenle  şüpheli bir cinsel ilişkiden  hemen sonra, ELİSA testi yaptırmanın anlamı yoktur.
HIV P 24 Antijeni içeren ELİSA testleri şüpheli cinsel ilişkiden sonra en erken sonuç almak için kullanılmaktadır. Cinsel ilişki sonrası eğer HIV virusu bulaşmış ise hastanın kanında HIV p24 antijeni 2 ile 6 hafta içinde saptanabilmektedir.Bu süre zarfında henüz vücutta HIV virusuna karşı antikor oluşmadığından erken tanıda P 24 antijeni saptanması tanıda önemlidir.Cinsel ilişki sonrası bulaşma durumlarında HIV virüsu önce vücutta bir çoğalma dönemi geçirmekte ve bulaşmadan 2 hafta kadar sonra kanda HIV p24 antijeni saptanabilmektedir Bu dönemde HIV antikorları henüz ölçülebilir düzeye ulaşmadığı için, HIV p24 antijeni bakılması, erken tanı olanağı sağlamaktadır.HIV antikorları 3. haftadan sonra ortaya çıkmakla birlikte, kullanılan ELISA testleriyle ölçülebilir sonuç vermeleri,kullanılan test yöntemi ve kitlerle bu süre 45 gün ile 90 güne kadar da uzayabilmektedir.Kullanılan testin yöntemine göre doktorunuz sizleri bu konuda bilgilendirilmelidir.
Anti HIV ELİSA testinin pozitif çıkması da tek başına HIV enfeksiyonı  tanısı için yeterli bir bulgu değildir.Pozitif çıkan ELİSA testleri de  western blot adı verilen bir yöntemle doğrulanmalıdır.
Başka bir tanı yöntemi olan  HIV PCR testi ile  daha kısa bir zamanda HIV tanısı koyulabilmektedir..HIV  PCR Testi ile,virüsün genetik materyalinin çoğaltılarak ölçülecek ve tanımlanabilecek duruma gelmesi sağlanır.Bu özelliği ve avantajı nedeniyle  HIV PCR testi erken evrede HIV virüsünün saptanmasında  kullanılmaktadır.Bu testin prensibi kanda  henüz antikor oluşmadan HIV virusunu kanda yakalayabilmektedir. Hastalığa yakalanan bir kişinin kanında virüs bulunmasına rağmen erken dönemde virüse karşı antikor oluşmamaktadır. Şüpheli temastan ortalama 10 gün sonra HIV PCR testi ile kanda virüs varlığı saptanabilmektedir. 28. günden itibaren ise  PCR testinin virüsü saptama duyarlılığı %98-100 gibi yüksek oranlardadır.

http://tahlil.com