Amasya Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Amasya Üniversitesi Biyoloji Bölümü
Kategori:
Oluşturuldu:
Salı, 15 Kasım 2011
Grup Yöneticisi:

Amasya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi geniş ufuklu, çağın gerçeklerini gören, gelişmeleri yakından izleyen ve çağdaş bilgilerle donatılmış bir gençlik yetiştirerek bilim ve teknoloji hayatında kendini geleceğe hazırlamaktadır. 4 yıl önce başlattığı kuruluş faaliyetleri sonucunda bugün, lisans öğrencilerine başarılı bir eğitim-öğretim yaptırmanın gururunu yaşamaktadır.


2009-2010 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren faaliyetlerine İngilizce Hazırlık Eğitim Programı ile başlayan Biyoloji Bölümü, 63 kişilik öğrenci kapasitesiyle Lisans Programı’na devam etmektedir. Kuruluş amaçları ve Fen Bilimleri’ndeki açılımlar doğrultusunda Biyoloji Anabilim Dalı; Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Biyokimya, Moleküler Biyoloji alanlarında çalışmalara ağırlık verecek şekilde yapılandırılmıştır. Bölüm kadrosunda 5 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Yürütülen araştırmalar Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve TÜBİTAK projeleri çerçevesinde desteklenmektedir. Üniversitemizin bünyesindeki nitelikli akademisyenlerin üstün gayretleri sonucunda 2010 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından Araştırma ve Uygulama Merkezi Laboratuvar Oluşum Projesi desteklenmiştir ve bu laboratuvarın 2 yıl içerisinde faaliyete geçmesi beklenmektedir. Öğrenci laboratuvarlarının kurulumuna yönelik çalışmalar ise devam etmektedir. Sağlanan bu olumlu katkılar Fakültemizin kuruluş ve gelişme sürecinin ilk ürünleridir.


Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran, eleştirel düşünen, bağımsız çalışma yetkinliğinde ancak ekip çalışmasında da başarılı olabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.


Dünya, “bilim çağı” olarak adlandırılan yeni bir çağa hazırlanırken Fen Bilimleri Teknolojileri hayatın neredeyse her alanında hükmedici ve belirleyici bir konum kazanmıştır. Bilginin düne göre daha da değerli hale geldiği, üretiminin artırılması için tüm imkanların en verimli biçimde kullanılmaya başlandığı bir dönemden geçilmektedir. Bu değişimin paralelinde bilim ve teknolojileri üreten üniversitelerde de eğitim-öğretim ve araştırma süreçlerinde köklü yapısal değişimlere yönelme zorunluluğu duyulmaya başlanmıştır. Bilgi ve teknoloji birikiminin toplumlar tarafından kullanımı ve paylaşımının inanılmaz derecede ivme kazanması, araştırma kurumlarının rekabet koşullarıyla uyumlu sonuç elde etmeleri yönünde bir yeniden yapılanmaya gidilmesini, kurum kültürü ve insan altyapısının geleceğin şartlarına göre hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.


Üniversitelerimizdeki yeniden yapılanma arayışı son yıllarda artmış olmasına rağmen Türkiye’nin dünya bilim üretimindeki sıralaması henüz istenilen yerde değildir. Bu durum bilim ve teknoloji üretiminde daha büyük mesafelerin alınması gereksinimini ön plana çıkarmaktadır. Amasya Üniversitesi Cumhuriyet’in 87. yılında bu amaca büyük ölçüde katkı yapabilecek bir yapılanmayı başarı ile sürdürmektedir. Hedefimiz, üniversitemizin kendi alanlarında uzman olan doktoralı elemanları, son derece gelişmiş cihazlarla donatılmış araştırma laboratuvarları ve öğrencileri ile çağdaş ölçeklerde büyük projeler üretebilecek bir konuma gelmesinin ardından, Öğretim Üyesi başına uluslar arası atıf indekslerinde yer alan yayın sayısı bakımından da ülke ölçeğinde hakettiği sıraya yerleşmesidir.


Fakülte binalarının büyük ölçüde tamamlanması ile birlikte önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye’nin geleceğine yön verecek teknoloji projelerine imza atan, çok sayıda patent üreten ve Öğretim Elemanı yetiştiren bir kurum hüviyeti taşıyacak olan üniversitemiz, genç akademisyen ve idari kadrosunun yanı sıra bilimsel bilgi birikimiyle birlikte toplumsal sorumluluk taşıma özelliği olan iyi yetiştirilmiş öğrencileriyle Türkiye’nin önemli dinamiklerinden biri olacaktır.


 


Yrd.Doç.Dr. Tuba YILDIRIM


Biyoloji Bölüm Başkanı


 


Resmi Web Sitesi:  http://fef.amasya.edu.tr/biyoloji/biyoloji.html

Henüz duyuru eklenmedi
Henüz konu eklenmedi.

EKİBİMİZ
Biyologlar.com a destek ve hizmet veren arkadaşlarımız           AYRINTILAR
HAKKIMIZDA
Biyologlar.com ailesi ve arkadaşlarımız hakkında... AYRINTILAR
   
PROJELER
Biyologlar.com ailesi çeşitli projelere destek vermek için sizlerin yanında... AYRINTILAR
SPONSORLUK
Biyologlar.com ailesi olarak çeşitli konularda sponsorluk hizmeti  AYRINTILAR
   

ÖDEV YARDIM
Biyoloji ödevlerinizle ilgili sorularınıza cevap bulabilmek için. Bize yazın AYRINTILAR

TANITIM
Biyoloji kongre, sempozyum, çalıştay tanıtım faaliyetleri AYRINTILAR

REKLAM
Sitemizde birçok reklam uygulaması yapılmaktadır. Reklamlarınız için  AYRINTILAR
BİYOBOOK
Türkiye'nin en geniş kapsamlı biyoloji sosyal ağı sizlerin hizmetinde.  AYRINTILAR